Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 16797:2004

ISO 16797:2004

Nuclear energy -- Soxhlet-mode chemical durability test -- Application to vitrified matrixes for high-level radioactive waste

Énergie nucléaire -- Test de durabilité chimique en mode Soxhlet -- Application aux matrices vitrifiées des déchets radioactifs de haute activité

54,07
Idioma Formato

Formato digital

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta