Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 6712:1982

ISO 6712:1982

Gas analysis -- Sampling and transfer equipment for gases supplying an analytical unit

Analyse des gaz -- Organes de prélèvement et de transfert des gaz destinés à alimenter une unité analytique

Fecha Anulación:
1994-11-21 / Anulada
Comité:
ISO/TC 158 - Analysis of gases
53,54
Idioma Formato

Formato digital

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta