Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 3129:1975

ISO 3129:1975

Wood -- Sampling methods and general requirements for physical and mechanical tests

Bois -- Méthodes d'échantillonnage et conditions générales pour les essais physiques et mécaniques

Fecha Anulación:
2012-01-24 / Anulada
Comité:
ISO/TC 218 - Timber
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 3129:2012

54,54
Idioma Formato

Formato digital

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta