Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 1553:1976

ISO 1553:1976

Unalloyed copper containing not less than 99,90 % of copper -- Determination of copper content -- Electrolytic method

Cuivres non alliés à teneur en cuivre supérieure ou égale à 99,90 % -- Dosage du cuivre -- Méthode électrolytique

Fecha Anulación:
2016-03-31 / Anulada
Comité:
ISO/TC 26 - Copper and copper alloys
54,5
Idioma Formato

Formato digital

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta