Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 348:1981

ISO 348:1981

Hard coal -- Determination of moisture in the analysis sample -- Direct volumetric method

Houille -- Détermination de l'humidité de l'échantillon pour analyse -- Méthode volumétrique directe

Fecha Anulación:
1990-07-01 / Anulada
Comité:
ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis

Si desea adquirir esta norma, envíenos su solicitud a normas@aenor.com