Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 12721:2000

ISO 12721:2000

Non-destructive testing -- Thermal neutron radiographic testing -- Determination of beam L/D ratio

Essais non destructifs -- Essais de neutronographie thermique -- Détermination du rapport L/D du faisceau

53,61
Idioma Formato

Formato digital

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta