Saltar navegación principal
Códigos ISO – AENOR
ISO 2597:1985

ISO 2597:1985

Iron ores -- Determination of total iron content -- Titrimetric methods

Minerais de fer -- Dosage du fer total -- Méthodes titrimétriques

Fecha Anulación:
1994-12-07 / Anulada
Comité:
ISO/TC 102/SC 2 - Chemical analysis
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 2597:1973

Es anulada por: ISO 2597-1:1994

53,91
Idioma Formato

Formato digital

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta