Saltar navegación principal
Normas IEC internacionales electrotécnicas - AENOR
IEC 60249-1B:1972

IEC 60249-1B:1972

Second supplement - Metal-clad base materials for printed circuits - Part 1: Test methods

Deuxième complément - Matériaux de base à recouvrement métallique pour circuits imprimés - Partie 1: Méthdoes d'essai

Fecha:
1972-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):
18,38
Idioma Formato

Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío

Añadir a la cesta